Vi har jævnligt brug for nye rengøringsassistenter, så hvis du kunne tænke dig at blive medarbejder hos os, så send os gerne en ansøgning og dit CV. Vi lægger vægt på stabilitet og fleksibilitet, og det vil også være en fordel, hvis du allerede har erfaring fra en lignende stilling.

Løn, pension og ferie følger den gældende overenskomst med 3F.

Ansøgninger sendes til hj@want2clean.dk.

______________________________

We regularly need new staff, so if you would like to become an employee at our company, please send us your application and resume. We emphasise stability and flexibility, and it will also be an advantage if you already have experience from a similar position.

Salary, pension and holidays follows the current agreement with the union 3F.

Applications should be sent to hj@want2clean.dk